Kursbuch – หนังสือเรียนภาษาเยอรมัน

มาแนะนำตัวอย่างของหนังสือที่ครูนำมาใช้ในการสอนภาษาเยอรมันค่ะ (ไม่ต้องซื้อนะค่ะ หนังสือเรียนจะรวมอยู่ในราคาเรียนอยู่แล้ว) หากคุณต้องการให้ใช้หนังสือเล่มอื่นก็ยินดีสอนหนังสือเล่มที่คุณชื่นชอบค่ะ

Niveau A1

Niveau A1 คือความรู้ภาษาเยอรมันระดับต้น ผู้เรียนสามารถใช้และเข้าใจประโยคง่ายๆในชีวิตประจำวัน สามารถแนะนำตัวเองและผู้อื่น ทั้งยังสามารถตั้งคำถามเกี่ยวกับบุคคลอื่นได้ เช่น เขาอยู่ที่ไหน รู้จักใครบ้าง มีอะไรบ้าง และตอบคำถามเหล่านี้ได้ ทั้งยังสามารถเข้าใจบทสนทนาเมื่อคู่สนทนาพูดช้าและชัดเจน

Schritte Plus 1 + 2 (สำหรับอายู 16 ปีขึ้นไป)

schritt plus 1 schritt plus 2

+++ เรียนจบสามารถไปสอบประกาศนียบัตรที่ Goetheในระดับ A1: Start Deutsch 1 +++

+++ หลักฐานการเรียนภาษาเพื่อไปใช้ชีวิตคู่ของคู่สมรส +++

.

Planet 1 (สำหรับอายู 10 ปีขึ้นไป)

Tamburin 1 (สำหรับอายู 7 ปีขึ้นไป)

Planet 1 Tamburin 1

+++ เรียนจบสามารถไปสอบประกาศนียบัตรที่ Goetheในระดับ A1: Fit für Deutsch 1 +++

.

ระดับ Niveau A2

Niveau A2 คือความรู้ภาษาเยอรมันระดับต้น ผู้เรียนสามารถเข้าใจประโยคและข้อความง่ายๆที่ใช้เป็นประจำได้ เช่นข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล ครอบครัว การซื้อของ การทำงาน สามารถเข้าใจ สื่อสาร รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับชีวิตประจำวัน สามารถอธิบายประวัติของตนและสิ่งที่อยู่รอบตัวโดยใช้ข้อความง่ายๆได้

Schritte Plus 3 + 4 (สำหรับอายู 16 ปีขึ้นไป)

schritt plus 3 schritt plus 4

+++ เรียนจบสามารถไปสอบประกาศนียบัตรที่ Goetheในระดับ A2: Start Deutsch 2 +++

.

Planet 2 (สำหรับอายู 10 ปีขึ้นไป)

Tamburin 2 (สำหรับอายู 7 ปีขึ้นไป)

planet 2 tamburin 2

+++ เรียนจบสามารถไปสอบประกาศนียบัตรที่ Goetheในระดับ A2: Fit für Deutsch 2 +++