Posted in Niveau B2

Wie ärgerlich!

คนที่หัวเสียมักมีอารมณ์โกรธ สำหรับบางคนความโมโหโทสะแสดงออกชัดเจนทางไปหน้า ในบทความนี้เรามาดูกันว่า

ในบทความนี้เราจะได้เรียนคำสุภาษิตและสำนวนที่คนเยอรมันใช้เพื่อบอกว่าตัวเองกำลังไม่พอใจ

อ่านเพิ่มเติม “Wie ärgerlich!”

Posted in Niveau B2

Kundenmeinung

เมื่อซื้อสินค้าออนไลน์ต่าง ๆ บางครั้งเราอาจไม่พอใจกับสินค้าที่ได้รับ หากเป็นเช่นนั้นเราจะออกความคิดเห็นเชิงบวกหรือเชิงลบเกี่ยวกับสินค้านั้นนั้นได้อย่างไร

อ่านเพิ่มเติม “Kundenmeinung”