ตามคำบุพบทต่อไปนี้ คำนามหน้านาม (Artikel) คำสรรพนาม (Pronomen) คำคุณศัพท์ (Adjektive) และคำนาม (Nomen) จะต้องเปลี่ยนรูปแบบเป็นกรรมตรง (Akkusativ)
Grammatik Präpositionen Dativ3

อ่านเพิ่มเติม “Präpositionen mit Akkusativ”

Präpositionen mit Akkusativ

ตามคำบุพบทต่อไปนี้ คำนามหน้านาม (Artikel) คำสรรพนาม (Pronomen) คำคุณศัพท์ (Adjektive) และคำนาม (Nomen) จะต้องเปลี่ยนรูปแบบเป็นกรรมรอง (Dativ)

grammatik-prapositionen-dativ4

 

อ่านเพิ่มเติม “Präpositionen mit Dativ”

Präpositionen mit Dativ

Grammatik deklination dativ

ในกรณีกรรมรอง (Dativ Fall) คำนามหน้านาม (Artikel) คำสรรพนาม (Pronomen) คำคุณศัพท์ (Adjektive) และคำนาม (Nomen) จะถูกเปลี่ยนแปลง กรณีกรรมรองเราจะนำใช้ เมื่อในประโยคที่มีมากกว่าหนึ่งกรรม นอกจากนี้ยังใช้ควบคู่กับคำกริยา (Verben) และคำบุพบท (Präpositionen) บางคำ อ่านเพิ่มเติม “Dativ”

Dativ

Posted in Niveau A1

Schritt plus Lektion 12

Ich kann jetzt…

Zeitangaben verstehen und machen

เข้าใจและกำหนดเวลา

zeitliche Bezüge nennen

อ้างอิงถึงเวลา

höfliche Bitten und Aufforderungen ausdrücken

สร้างประโยคความต้องโดยใช้คำสุภาพ

einen Informationstext verstehen

เข้าใจถึงรายละเอียดในบทความที่มีข้อมูลแบบทางการ

Kundenservice am Telefon

การบริการลูกค้าทางโทรศัพท์

Ansagen am Telefon verstehen und formulieren

เข้าใจการประกาศและชี้แจงความต้องการทางโทรศัพท์

อ่านเพิ่มเติม “Schritt plus Lektion 12”

Posted in Niveau A1

Schritt plus Lektion 11

Ich kann jetzt…

Verkehrsmittel benennen

กำหนดขนส่ง

nach dem Weg fragen und den Weg beschreiben

ถามและบอกทาง

Ortsangaben machen

กำหนดที่ตั้งของสถานที่

Fahrpläne: Informationen entnehmen

อ่านตารางเวลาเป็น

Durchsagen verstehen

เข้าใจการประกาศ

am Bahnhof um Auskunft bitten

ขอข้อมูลที่สถานีรถไฟ

อ่านเพิ่มเติม “Schritt plus Lektion 11”

Posted in Niveau A1

Schritt plus Lektion 8

Ich kann jetzt…

Berufe benennen und erfragen

บอกและถามอาชีพ

persönliche Informationen über Vergangenheit und Gegenwart austauschen

แลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวในปัจจุบันกาลและอดีตกาล

von Ereignissen und Aktivitäten in der Vergangenheit berichten

รายงานเหตุการณ์และกิจกรรมในอดีตกาล

Stellenanzeigen

โฆษณารับสมัครงาน

am Telefon Informationen zu einem Stellenangebot erfragen

ขอข้อมูลเกี่ยวกับงานทางโทรศัพท์

ein Stellengesuch schreiben

เขียนข้อความโฆษณาหางาน

อ่านเพิ่มเติม “Schritt plus Lektion 8”

Posted in Niveau A1

Schritt plus Lektion 5

Ich kann jetzt…

Uhrzeit nennen บอกเวลา
Vorlieben ausdrücken บอกความชอบ
Wochentage nennen วันต่าง ๆ
Tagesablauf beschreiben อธิบายกิจวัตรประจำวัน
Schilder lesen อ่านป้าย
Anrufbeantworter abhören ฟังข้อความเสียง
Öffnungszeiten verstehen เข้าใจเวลาเปิดปิด

อ่านเพิ่มเติม “Schritt plus Lektion 5”

Posted in Niveau A1

Schritte Plus Lektion 1

Ich kann jetzt…

jemanden begrüßen und mich verabschieden ทักทายและบอกลาใครสักคน
nach dem Namen fragen und meinen Namen sagen ถามชื่อและบอกชื่อตัวเอง
mich und andere mit Namen vorstellen แนะนำตัวเองและคนอื่น
das Herkunftsland erfragen und nennen ถามถิ่นที่มาและบอกประเทศของตัวเอง
die Sprachen benennen กำหนดภาษา
das Alphabet buchstabieren สะกดตัวอักสร
am Telefon nach jemandem fragen ขอสายคนทางโทรศัพท์
Visitenkarten lesen und Anmeldeformulare ausfüllen อ่านนามบัตรและกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มลงทะเบียน

อ่านเพิ่มเติม “Schritte Plus Lektion 1”

Posted in Niveau A1

Länder und Sprachen – ประเทศและภาษา

audio Länder und Sprachen
Durch einen Auslandsaufenthalt kann man neue Menschen kennenlernen.

โดยการไปอยู่ต่างประเทศ คุณสามารถพบกับผู้คนใหม่ๆ ได้ อ่านเพิ่มเติม “Länder und Sprachen – ประเทศและภาษา”