B2_1035WG_3aหากคำกริยาถูกใช้เป็นคำคุณศัพท์ คำกริยาเหล่านั้นจะมาก่อนคำนามและถูกผันเหมือนคำคุณศัพท์ คำกริยาคุณศัพท์ (Partizip) ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำนามและยังขึ้นอยู่กับกาลเวลา อ่านเพิ่มเติม “Partizip I und II als Adjektiv”

Partizip I und II als Adjektiv

Adjektive mit Präpositionen (schriftliche Kommunikation II) –  sprechenwirdeutschไม่เพียง แต่มีคำกริยา (Verben) เท่านั้น แต่ยังรวมถึงคำคุณศัพท์ (Adjektiv) และคำนาม (Nomen) ที่มาคู่กับคำบุพบท (Präposition) เช่นเดียวกับคำกริยาคุณท่องจำคำคุณศัพท์รวมกับคำบุพบท ถ้าบุพบทเป็นคำบุพบทสองการก (Wechselpräposition) ให้จำการก (Kasus) ไว้ด้วย
อ่านเพิ่มเติม “Adjektive mit Präpositionen”

Adjektive mit Präpositionen

K 3 – Die Satzklammer

ในประโยคที่สมบูรณ์ทุกประโยคจะมีคำกริยาอยู่ในตำแหน่งที่ 2 ของประโยค แต่บางครั้งคำกริยา (Verb) บางคำใช้คำเสริมหน้า (Präfix) หรือใช้ร่วมกับคำกริยาที่สอง อ่านเพิ่มเติม “Satzklammer”

Satzklammer

Relativsatz 1

คำสรรพนามสัมพัทธ์มักใช้เพื่อจุดประสงค์ในโวหาร ช่วยขจัดความซ้ำซ้อน (ของคำนาม) และเชื่อมต่อความคิดได้อย่างราบรื่นยิ่งขึ้น

อ่านเพิ่มเติม “Relativpronomen”

Relativpronomen

B Infintivsatz 1

รูปแบบคำกริยาพื้นฐาน ที่มี zu นำหน้า (zu + Verb im Infinitiv) เรานำมาใช้เมื่อในประโยคมี กริยา 2 กิริยาหลัก (Vollverb) แต่เพียง 1 ประธาน (Subjekt) อ่านเพิ่มเติม “Infinitivsatz”

Infinitivsatz

A2G6_1

คำสันธานประสานย่อย (Subjunktion) dass เราใช้เพื่อผูกประโยคย่อย (Nebensatz) ประโยคย่อยไม่สามารถยืนอยู่ตามลำพัง มันต้องมีประโยคหลัก (Hauptsatz) คู่กันเสมอ  อ่านเพิ่มเติม “dass- Satz”

dass- Satz

Adjektiv 1

หากคำคุณศัพท์อยู่ด้านหน้าคำนามเราจะต้องผันคำคุณศัพ นั่นก็หมายความว่าการลงท้ายจะเปลี่ยน ขึ้นอยู่กับเพศของคำนาม (Genus) คำหน้านาม (Artikel) และกรรม (Kasus)

อ่านเพิ่มเติม “Adjektivendungen”

Adjektivendungen

คำกริยาส่วนใหญ่ใช้กริยาช่วย würden + Infinitiv เพื่อสร้างกรณีเงื่อนไขที่ไม่เป็นจริง (Konjunktiv II) แต่ก็มีคำกริยาบางคำ เช่นคำกริยาที่ไม่ผันตามกฎ (unregelmäßige Verben หรือ starke Verben) คำกริยา sein และ haben และคำกริยาช่วยพิเศษ (Modalverb) ที่จะเปลี่ยนรูปแบบเป็น Konjunktiv II เลย

อ่านเพิ่มเติม “Konjunktiv II mit Modalverben”

Konjunktiv II mit Modalverben

Dativ 1

คำกริยาภาษาเยอรมันส่วนใหญ่ต้องการกรรมตรง (Akkusativ) ในการสร้างประโยค แต่ในทางกลับกันมันก็มีคำกริยาบางคำนั้นที่จำเป็นต้องตามด้วยกรรมรอง (Dativ) 

อ่านเพิ่มเติม “Verben mit Dativ-Ergänzung”

Verben mit Dativ-Ergänzung