Posted in Niveau A1

Mein Körper

วีดีโอสอนภาษาเยอรมันอันนี้ เกี่ยวกับคำศัพท์หมวด ‘ร่างกาย’ ลองไปดูเลยค่ะ ว่าร่างกายของเราสามารถทำอะไรได้บาง และกริยานั้นเรียกว่าอะไร

ผู้เขียน:

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s