Posted in Niveau B1

Am Telefon

Deutsch am Telefon | Deutsch perfekt

ทางโทรศัพท์คนที่คุณคุยด้วยไม่สามารถมองเห็นได้ คุณเพียงแต่ได้ยินเสียงพวกเขาเท่านั้น ท่าทางและสีหน้าจึงเป็นสิ่งที่ช่วยไม่ได้ นั่นก็คือเหตุผลที่การโทรในภาษาต่างประเทศที่คุณยังไม่ถนัด จึงเป็นเรื่องยากเป็นพิเศษ

บทนี้ คุณจะได้เรียนรู้ประโยคเยอรมันที่ช่วยคุณในหน้าที่การงานได้

Sie werden angerufen

Sich am Telefon melden

 • Wenn Sie angerufen werden, sollten Sie immer den Namen der Firma, Ihren Vor- und Nachnamen und einen Gruß sagen:
Deutsch ไทย English
Firma Spanzer, Lucy Stern am Apparat, guten Tag! บริษัท Spanzer. Lucy Stern รับสาย สวัสดีค่ะ Spanzer company, Lucy Stern on the line, good afternoon!
Benta AG, guten Tag. Sie sprechen mit Laurent Pérard. Benta AG สวัสดีค่ะ คุณกำลังคุยกับ Laurent Pérard Benta AG, good afternoon. You are talking to Laurent Pérard.
sich melden รับสาย (โทรศัพท์) to answer (a phone call)
 • So fragen Sie, wie Sie weiterhelfen können:
Deutsch ไทย English
Was kann ich für Sie tun? ฉันทำอะไรให้คุณได้บ้าง? What can I do for you?
Wie kann ich Ihnen helfen? ฉันจะช่วยคุณได้อย่างไร? How can I help you?
weiterhelfen ให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติม to give further help

.

Man bittet Sie um vertrauliche Auskünfte

 • Manche Informationen darf man am Telefon nicht weitergeben. So können Sie reagieren:
Deutsch ไทย English
Es tut mir leid, aber Informationen dieser Art dürfen wir am Telefon nicht weitergeben ขออภัยเราไม่ได้รับอนุญาตให้ให้ข้อมูลประเภทนี้ทางโทรศัพท์ I’m sorry, but we are not allowed to give this kind of information over the phone.
Es ist uns nicht gestattet, solche Informationen weiterzugeben. เราไม่ได้รับอนุญาตบอกต่อข้อมูลดังกล่าว We are not permitted to pass on such information.
Sie müssten sich mit dieser Frage bitte an unsere …abteilung wenden. หากคุณมีคำถามนี้โปรดติดต่อแผนก __ ของเรา If you have this question, please contact our … department.
vertraulich เป็นความลับ confidential

.

Sagen, was Sie tun werden

 • So sagen Sie, worum Sie sich kümmern werden oder was Sie nach dem Telefongespräch tun werden:
Deutsch ไทย English
Ich werde dafür sorgen, dass es erledigt wird. ฉันจะเอาใจใส่เพื่อให้เรื่องนี้ถูกดำเนินการ I will take care that it gets done.
Ich kümmere mich darum. แล้วฉันดูแลเรื่องนี้ I take care of it.
Ich schicke Ihnen (noch heute) eine schriftliche Bestätigung. ฉันจะส่งการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรให้คุณ (วันนี้) I will send you a written confirmation (today).
Sie hören in den nächsten Tagen von mir. คุณจะได้รับการติดต่อจากฉันในอีกไม่กี่วันข้างหน้า You will hear from me in the next few days.
Ich halte Sie auf dem Laufenden. แล้วฉันจะแจ้งให้คุณทราบ I keep you informed.

.

Nachfragen

Fragen Sie nach, wenn Sie etwas nicht verstanden haben! Manchmal liegt es ja gar nicht an fehlenden Deutschkenntnissen, dass man nicht alles versteht. Vielleicht ist einfach die Verbindung schlecht. So können Sie Ihren Gesprächspartner bitten, langsamer und/oder deutlicher zu sprechen:

Deutsch ไทย English
Ich kann Sie leider nur sehr schlecht verstehen. Könnten Sie bitte etwas lauter sprechen? ฉันไม่ค่อยได้ยินคุณ ช่วยพูดให้ดังกว่านี้หน่อยได้ไหม Unfortunately, I can only understand you very poorly. Could you speak a little louder, please?
Ich habe das nicht richtig verstanden. Könnten Sie das bitte noch einmal wiederholen? ฉันฟังไม่ถนัด ช่วยพูดซ้ำอีกครั้งได้ไหม I didn’t get that right. Could you repeat that again, please?
Würden Sie bitte etwas langsamer sprechen? ช่วยพูดให้ช้าลงหน่อยได้ไหม Would you speak a little more slowly, please?
Die Verbindung ist sehr schlecht. Könnten Sie den letzten Satz bitte noch einmal sagen? การเชื่อมต่อแย่มาก ช่วยพูดประโยคสุดท้ายอีกครั้งได้ไหม The connection is very bad. Could you say the last sentence again, please?
Ich bin nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe. Könnten Sie mir das bitte buchstabieren? ฉันไม่แน่ใจว่าฉันเข้าใจถูกต้องไหม ช่วยสะกดคำนี้ให้ฉันหน่อยได้ไหม I am not sure I got that right. Could you spell it for me, please?
nachfragen ถามอีกครั้ง to ask again
es liegt an มันขึ้นอยู่กับ it is up to
einfach ที่นี่: เพียงแค่ here: just

.

Sich verabschieden

 • In beruflichen Gesprächen ist es gut, am Ende des Telefonats das Besprochene zusammenzufassen:
Deutsch ไทย English
Dann verbleiben wir also so, dass … อย่างนั้นเราตกลงกันว่า … Then we agree upon that …
Halten wir also fest: … ขอยืนยันอีกทีว่า … So let’s confirm: …
das Besprochene สิ่งที่คุยกันไว้ discussed issues
 • So können Sie ein Telefonat beenden:
Deutsch ไทย English
Ich denke, wir haben alles Wichtige besprochen. ฉันคิดว่าเราได้คุยกันครบทุกเรื่องที่สำคัญ I think we’ve discussed everything important.
Und wenn Sie noch Fragen haben, dann melden Sie sich einfach. และหากคุณมีคำถามใดๆ ก็เพียงแค่ติดต่อมาอีกครั้ง And if you have any questions, just get in touch.
Dann hören wir voneinander แล้วเราจะได้ยินจากกันและกัน Then we hear from each other.
Ich danke Ihnen für das Gespräch. ขอบคุณสำหรับการสนทนา Thank you for the conversation.
Auf Wiederhören. เฉพาะทางโทรศัพท์: ลาก่อน only on phone: Good bye

Sicher und kompetent bei aktiven Gesprächen am Telefon – Training & Trainer

Sie rufen an

Sich am Telefon melden

 • Auch als Anrufer stellen Sie sich zuerst vor:
Deutsch ไทย English
Zotti hier, ATA Hamburg. Guten Tag. ที่นี่ Zotti จาก ATA Hamburg สวัสดีครับ Zotti here, ATA Hamburg. Good afternoon.
Hier ist Irena Sukowa, Firma X-Set. Guten Tag นี่คือ Irena Sukowa จากบริษัท X-Set พูดสายอยู่ สวัสดีค่ะ This is Irena Sukowa speaking, Company X-Set. Good afternoon.

.

Nach dem Gesprächspartner / Ansprechpartner fragen

 • So nennen Sie den gewünschten Gesprächspartner oder fragen nach einem Ansprechpartner:
Deutsch ไทย English
Könnte ich bitte mit Frau Tann sprechen? ฉันขอคุยกับคุณ Tann ได้ไหม? Could I speak to Mrs. Tann, please?
Ich möchte bitte mit Herrn Maurer sprechen. ฉันอยากจะพูดกับคุณ Maurer I would like to speak to Mr Maurer, please.
Ich würde gern Frau Loos sprechen. Ist sie da? ฉันอยากจะพูดกับคุณ Loos เธออยู่ไหม? I would like to speak to Mrs. Loos. Is she here?
Könnten Sie mich bitte mit Herrn Kappler verbinden? คุณช่วยต่อคุณ Kappler ให้ฉันหน่อย Could you put me through to Mr. Kappler, please?
Ich würde gern mit jemandem sprechen, der mir bei … weiterhelfen kann. ฉันอยากจะพูดกับคน ที่สามารถช่วยฉันในด้าน … I would like to speak to someone who can help me with …
Ich bräuchte Informationen über … An wen wende ich mich da am besten? ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับ … ฉันควรคุยกับใคร? I need information about … Whom should I talk to?
Ich rufe an wegen … Wer ist dafür (bitte) zuständig? ฉันโทรมาเกี่ยวกับ… ใครรับผิดชอบเรื่องนี้? I’m calling about … Who is responsible for this?
der Ansprechpartner คนที่ดูแลเรื่องนี้ contact person
 • Die Durchwahl ist die direkte Telefonnummer einer bestimmten Person. So können Sie danach fragen:
Deutsch ไทย English
Wie ist bitte die Durchwahl von …? สายตรงของ … เบอร์โทรอะไร What is the extension of … please?
Könnten Sie mir bitte die Durchwahl von … geben? รบกวนคุณช่วยให้เบอร์โทรตรงของ .. ได้ไหม? Could you give me the extension of … please?
bestimmt เจาะจง specific

.

Eine Nachricht hinterlassen

 • So bitten Sie Ihren Gesprächspartner, eine Nachricht zu hinterlassen:
Deutsch ไทย English
Könnten Sie Herrn Mayer bitte etwas ausrichten? คุณช่วยบอกอะไรคุณ Mayer ได้ไหม? Could you please tell Mr Mayer something?
Kann ich eine Nachricht hinterlassen? ฉันสามารถฝากข้อความได้ไหม? Can I leave a message?
Sagen Sie Frau Wicke doch bitte, dass ich angerufen habe. รบกวนบอกคุณ Wickie ว่าฉันได้โทรมา Please tell Ms. Wicke that I called.
hinterlassen ทิ้งเอาไว้ to leave

.

Zum Schluss kommen

 • Bedanken Sie sich, wenn Ihnen geholfen wurde:
Deutsch ไทย English
Vielen Dank für Ihre Hilfe. Auf Wiederhören. ขอบคุณมากสำหรับความช่วยเหลือของคุณ ลาก่อน Many thanks for your help. Good bye.
Dann möchte ich Ihre Zeit nicht länger in Anspruch nehmen. Vielen Dank und auf Wiederhören. ถ้าอย่างนั้นฉันไม่รบกวนเวลาของคุณอีกต่อไป ขอบคุณและลาก่อน. Then I don’t want to take up your time any longer. Thank you and goodbye.

.

Übung

ผู้เขียน:

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s