Posted in Niveau A2

Komperativ und Superlativ

ใช้เมื่อต้องการเปรียบเทียบ โดย

Superlativ

ใช้เปรียบเทียบขั้นสุด ที่สุด เช่น ฉันสวยที่สุดในโลก เขาสูงที่สุดในห้องเรียน เป็นต้น

Grammatik Superlative

.

Komparativ

ใช้เปรียบเทียบขั้นกว่า มากกว่า ดีกว่า ของสองอย่าง สองกลุ่ม สองพวก เช่น รถของฉันใหม่กว่ารถของเขา อาหารจานนี้อร่อยกว่าจานนั้น เป็นต้น

Grammatik Komperative

.

Komparationsstufen häufig genutzter Adjektive

Grammatik Komperative2

.

ผู้เขียน:

ติดป้ายกำกับ:

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s