Posted in Niveau B2

Auf der Suche

Esoterik: Bedeutung und Definition - Numerologie / Zahlenmystik

ก่อนอื่นอ่านข้อความโฆษณาของผู้เข้าร่วมงานมหกรรมโหราศาสตร์ จากนั้นอ่านข้อความที่ตัดตอนมาจากการสนทนาบนอินเทอร์เน็ต และค่อยกากบาทว่าข้อความมีความคิดเห็นเป็นในเชิงลบหรือเชิงบวกเชิงบวกมากกว่า

บทนี้เหมาะสำหรับเรียนรู้คำศัพท์เยอรมันเกี่ยวกับความเชื่อทางศาสนาและเรื่องจิตวิญญาณ

Wahrsagen mit Tarotkarten

Was sind Tarotkarten? | Esoterikwissen bei Kartenlegen1Die uralte Kunst des Kartenlegens geht zurück auf das französische Kartenspiel Tarock, dessen Karten im Laufe der Jahrhunderte zunehmend symbolische Bedeutung erfahren haben. Die starke Aussagekraft der insgesamt 78 Karten erschließt sich auch einem Laien mit ein wenig Anleitung.

Bei uns finden Sie neben den berühmtesten Kartensätzen, dem Marseille-, dem Waite- und dem Crowley-Tarot, auch weniger bekannte Entwürfe. Sicherlich entdecken Sie bei uns einen Kartensatz, dessen Symbolik Sie ganz persönlich anspricht.

Unsere Mitarbeiter/-innen nehmen sich gerne Zeit und erklären Ihnen ausführlich die verschiedenen Legetechniken und Interpretationsansätze. Auch finden Sie eine große Auswahl an Literatur rund um das Thema Tarot.

Jeder, der sich einmal auf das Abenteuer des Kartenlegens eingelassen hat, will es nicht mehr missen. Sie finden Zugang zu einer Bildsprache, die Ihnen die Augen öffnet für die tieferen Wahrheiten hinter den Dingen. Ob Sie morgens eine Karte wählen und Ihnen damit das Thema des Tages bewusst wird, oder ob Sie eine Frage stellen oder die Entwicklung Ihres Lebensweges in der nächsten Zeit erkennen wollen – die Tarotkarten halten Antworten für Sie bereit.

Besuchen Sie unseren Stand in Halle 3!
Wir erwarten Sie und freuen uns auf Sie.

Selbsterkenntnis durch Astrologie

Astrologie - Kartenlegen SternenklarSchon in der Antike richteten die Menschen den Blick auf die Sterne, um ihren Einfluss
auf das Leben und das Schicksal zu erkennen. Astrologen waren respektierte und angesehene Wissenschaftler, die häufig Königen und Kaisern als Berater zur Seite standen und die Kunst der astrologischen Deutung an Universitäten lehrten.

In der modernen Zeit musste die Astrologie der Astronomie weichen, die rein naturwissenschaftlich die Vorgänge im Universum untersucht, aber nicht mehr in
Beziehung setzt zum Leben der Menschen und den Vorgängen auf unserer Erde. Aber
auch wenn die Astrologie heutzutage von der Wissenschaft nicht mehr anerkannt ist, kann sie dennoch wertvolle Hilfe und Unterstützung in allen Lebensbereichen bieten.

Wir geben Ihnen gern einen Einblick in die Möglichkeiten der astrologischen Beratung und erklären Ihnen die Zusammenhänge zwischen Tierkreis, Planeten und Geburtsstunde beziehungsweise Geburtsort eines Menschen. Lösen Sie sich von der Vorstellung, Astrologie wäre nur der kleine Vierzeiler in der Wochenendausgabe der Zeitung, worin vielleicht dem Krebs eine arbeitsreiche Woche vorhergesagt wird .

Der Berechnung eines ernst zu nehmenden Horoskops liegen die Geburtsstunde und der Geburtsort einer Person zugrunde. Der Mensch steht sozusagen im Zentrum, und die Bewegungen der Sternzeichen und der Planeten im Tierkreis um die Erde im Moment seiner Geburt bilden das Grundmuster seiner Persönlichkeit.

Das Tierkreiszeichen, in dem seine Sonne steht, ist das allgemein bekannte Sternzeichen. Ist derjenige also im August geboren, wird er sagen: Ich bin Löwe. Was jedoch die wenigsten Menschen wissen, ist, dass dies nur einen Bruchteil eines gesamten Horoskops darstellt. Dem Aszendent – das Tierkreiszeichen, das im Moment der Geburt am Osthorizont aufgeht -, die Stellung der Planeten in den zwölf Häusern und die Konstellationen der Planeten untereinander: Alles das hat seine Bedeutung, muss verstanden und in Beziehung zueinander gesetzt werden, um die ganze komplexe menschliche Persönlichkeit zu erfassen.

Daraus ergeben sich natürlich auch Rückschlüsse auf den Lebensweg dieses Menschen und wichtige Ereignisse, die jedoch in der Deutung der Astrologie von heute nicht mehr als unumgängliches Schicksal angesehen werden, dem der Mensch willenlos ausgeliefert ist. Vielmehr sollte er in allen Begebenheiten das Potenzial zur Weiterentwicklung sehen. Stichworte wie ,,Krankheit als Weg” und ,,Krise als Chance” geben diese Gedanken wieder.

Sind Sie neugierig geworden? Dann freuen wir uns sehr, Sie am Wochenende an unserem Stand in Halle 1 begrüßen und ausführlich beraten zu dürfen!

Licht- und Energiearbeit

Reiki - Definition, Ablauf und was ihr sonst noch wissen müsst!Wir erwarten Sie!

Wenn Sie sich unserem Stand in Halle 3 nähern, werden wir spüren, dass Sie kommen. Weshalb? Ihre Aura verrät Sie. Mit unserer jahrzehntelangen Erfahrung in Licht- und Energiearbeit sind wir fähig geworden, die Aura eines Menschen zu sehen. Sie kann gesund und kräftig sein, wenn Körper und Geist nicht belastet sind, strahlend und voller Farben. Sie kann aber auch voller Löcher und unregelmäßiger Strukturen, nur schwach leuchtend oder kaum sichtbar sein, wenn ein Mensch körperlich oder psychisch Probleme hat. Hier können wir helfen.

Unsere in Reiki geschulten Mitarbeiter/-innen können Ihre Energie wieder zum Fließen
bringen, indem sie an wichtigen Körperpunkten ihre Hände auflegen. Doch auch Meditation unter Anleitung, die Ihnen hilft, sich auf Ihre Körpermitte zu konzentrieren.
regeneriert den Energiefluss.

Nicht zuletzt stehen Ihnen, im Alltag und von den meisten Menschen unbemerkt, hilfreiche Engel zur Seite. Wir sehen es als unsere Aufgabe. Sie durch Gebete in Kontakt mit diesen Wesen zu bringen und deren Kraft für Sie nutzbar zu machen. Die unterschiedlichen Engel stehen für Ihre Fähigkeiten und Talente. Lassen Sie zu, dass Sie von ihnen unterstützt werden!

Wir sind bereit. Sind Sie es auch? Dann kommen Sie zu unserem Stand in Halle 3 …

Wortschatz

Deutsch ไทย English
wahrsagen ดูดวง fortune telling
die Tarotkarte ไพ่ทาโรต์ tarot card
das Kartenlegen การอ่านไพ่ทาโรต์ tarot reading
der Laie ผู้ที่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ layman
der Kartensatz ชุดไพ่ set of cards
die Symbolik สัญลักษณ์ symbolism
die Legetechnik เทคนิคการวาง laying technique
der Interpretationsansatz วิธีการตีความ interpretive approach
sich einlassen auf ยอมทดลอง to engage in
nicht missen wollen ไม่อยากพลาด don’t want to miss
erkennen รับรู้ to perceive
die Selbsterkenntnis การตระหนักรู้ในตนเอง self-awareness
die Astrologie โหราศาสตร์ astrology
das Schicksal ชะตากรรม fate
die Deutung การตีความ interpretation
die Astronomie ดาราศาสตร์ astronomy
weichen หลีกทาง to give way
rein ที่นี่: เท่านั้น here: only
der Tierkreis จักรราศี zodiac
der Planet ดาวเคราะห์ planet
sich lösen von ปลดปล่อยตัวเองจาก to free yourself from
der Vierzeiler บทความ 4 บรรทัด quatrain
der Krebs ที่นี่: ราศีกรกฎ here: cancer
vorhersagen ทำนาย to predict
das Horoskop ดวงชะตาราศี horoscope
zugrunde liegen มีฐานรองรับ to underlie
das Sternzeichen ราศี star sign
der Löwe ที่นี่: สิงห์ here: leo
der Aszendent ลัคนาราศีเกิด ascendant
der Horizont ขอบฟ้า horizon
die Konstellation กลุ่มดาว constellation
der Rückschluss ข้อสรุป conclusion
unumgänglich หลีกเลี่ยงไม่ได้ inevitable
willenlos ausgeliefert sein ขึ้นอยู่กับอย่างช่วยไม่ได้ helplessly dependent on
die Aura พลังหรือรัศมีที่ออกมาจากคนหรือสิ่งของ aura
strahlend สดใส bright
das Reiki เรกิ (ศาสตร์การเยียวยาบำบัดด้วยพลังงาน) reiki
die Meditation การทำสมาธิ meditation
regenerieren ทำให้มีพลังงานใหม่ to regenerate
der Energiefluss การไหลของพลังงาน flow of energy
der Engel เทพ angel
das Talent พรสวรรค์ talent

Übung

ผู้เขียน:

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s