Posted in Niveau B2

Medizinische Forschung in Deutschland

การวิจัยทางการแพทย์มีจุดมุ่งหมายทำความเข้าใจร่างกายมนุษย์ให้ดีขึ้น และปรับปรุงการรักษาโรคและการบาดเจ็บ ผู้ป่วยควรหายป่วยโดยเร็ว หรืออย่างน้อยก็สามารถมีชีวิตนานมากขึ้น ด้วยเหตุนี้จึงมีการพัฒนายาและวัคซีนใหม่ๆ และเทคโนโลยีการแพทย์ที่ทันสมัย

บทนี้เหมาะสำหรับเรียนรู้คำศัพท์เยอรมันเกี่ยวกับการวิจัยและวิทยาศาสตร์ อ่านเพิ่มเติม “Medizinische Forschung in Deutschland”