Posted in Niveau B2

Das Bewerbungsgespräch

Junge Frau beim Vorstellungsgespraechคุณได้รับคำเชิญไปสัมภาษณ์งาน แต่คุณจะต้องทำอย่างไร เพื่อที่จะให้นายจ้างเลือกคุณ เคล็ดลับของประสบความสำเร็จก็คือการเตรียมตัวที่ดี

บทนี้เหมาะสำหรับเรียนรู้คำศัพท์เยอรมันเกี่ยวกับการงาน

Vorbereitung

Eine gute Vorbereitung ist das A und O. Wer ein paar Fakten über die neue Firma kennt und über seine beruflichen Stationen flüssig berichten kann, ist weniger nervös. Und wer sicher wirkt, macht einen guten Eindruck.

Informationen sammeln

Sicher haben Sie sich schon ein bisschen über die Firma informiert, als Sie Ihre Bewerbung geschrieben haben. Spätestens jetzt sollten Sie ein paar Informationen sammeln. Gehen Sie dazu am besten auf die Webseite der Firma, und finden Sie heraus:

  • Welche Produkte stellt die Firma her, oder welche Dienstleistungen bietet sie an?
  • Wie viele Mitarbeiter gibt es?
  • Wie erfolgreich ist die Firma?
  • Was ist die Firmenphilosophie?

Eine Selbstpräsentation vorbereiten

Zu Beginn des Gesprächs wird der Bewerber gebeten, etwas über sich selbst zu erzählen. Das ist Ihre Chance! Diese kurze Präsentation über Ihre beruflichen Stationen – sie sollte nicht länger als zwei Minuten dauern – können Sie leicht vorbereiten. Leiern Sie aber nicht einfach Ihren Lebenslauf herunter, sondern verbinden Sie die einzelnen Stationen miteinander, und heben Sie Qualifikationen und praktische Erfahrungen hervor, die zur neuen Arbeitsstelle passen.

FAQ

Die folgenden Fragen werden in den meisten Bewerbungsgesprächen thematisiert. Gut, wenn man sich die Antworten schon vorher überlegt hat.

Deutsch

ไทย

English

Warum haben Sie sich bei uns beworben?

ทำไมคุณถึงสมัครกับเรา?

Why did you apply to us?

Welche Aufgaben haben Sie an Ihrem jetzigen Arbeitsplatz?

งานปัจจุบันของคุณคืออะไร?

What are your tasks at your current job?

Aus welchem Grund wollen Sie Ihren jetzigen Arbeitgeber verlassen?

ทำไมคุณถึงต้องการออกจากนายจ้างปัจจุบันของคุณ?

Why do you want to leave your current employer?

Warum interessieren Sie sich für unser Unternehmen?

ทำไมคุณถึงสนใจบริษัทของเรา?

Why are you interested in our company?

Was sind Ihre beruflichen Ziele für die nächsten Jahre?

เป้าหมายในอาชีพของคุณในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าคืออะไร?

What are your professional goals for the next few years?

Warum sollten wir Sie einstellen? / Warum sind Sie am besten für die Stelle geeignet?

ทำไมเราควรจ้างคุณ? / ทำไมคุณถึงเหมาะกับตำแหน่งนี้ที่สุด?

Why should we hire you? / Why are you best suited for the position?

Was sind Ihre persönlichen Stärken und Schwächen?

จุดแข็งและจุดอ่อนส่วนตัวของคุณคืออะไร?

What are your personal strengths and weaknesses?

Was machen Sie in Ihrer Freizeit?

คุณทำอะไรในเวลาว่าง?

What are you doing in your spare time?

Wie sind Ihre Gehaltsvorstellungen?

เงินเดือนที่คุณคาดหวังคือเท่าไหร่?

What are your salary expectations?

Sprechen Sie das Thema Gehalt nicht selbst an! Das ist Aufgabe des Personalchefs. Wenn nach Ihren Gehaltsvorstellungen gefragt wird, nennen Sie auf keinen Fall als Erster eine konkrete Summe. Fragen Sie zurück

Deutsch

ไทย

English

Welches Gehalt ist bei Ihnen für diese Tätigkeit üblich?

สำหรับงานนี้ปกติเงินเดือนอยู่ที่เท่าไหร่?

What is the usual salary for this job?

Vorsicht: Es geht nicht darum, zu protzen! Finden Sie die richtige Mischung aus Selbstbewusstsein und Bescheidenheit. Ein guter Trick ist, die Meinung anderer wiederzugeben

Deutsch

ไทย

English

Meine Stärken? Meine Kollegen loben immer meine Genauigkeit.

จุดแข็งของฉัน? เพื่อนร่วมงานของฉันมักจะยกย่องความละเอียดของฉันเสมอ

My strengths? My colleagues always praise my accuracy.

Zu viel Ehrlichkeit kann auch schaden. Bei Fragen nach Schwächen sollten Sie relativieren

Deutsch

ไทย

English

Vielleicht bin ich manchmal ein bisschen zu genau. Es kann vorkommen, dass ich zu viel von mir selbst erwarte.

บางทีฉันอาจจะละเอียดเกินไปในบางครั้ง มีหลายครั้งที่ฉันคาดหวังจากตัวเองมากเกินไป

Maybe I’m a little too accurate sometimes. There are times when I expect too much from myself.

Eigene Fragen stellen

Gute Personalchefs geben dem Bewerber die Möglichkeit, selbst Fragen zu stellen. Das sollten Sie unbedingt tun! Auch hier hilft es, sich vorher Fragen zu überlegen, zum Beispiel:

Deutsch

ไทย

English

Bietet das Unternehmen Weiterbildungsmöglichkeiten an?

บริษัทมีนโยบายฝึกอบรมหรือไม่?

Does the company offer training opportunities?

Werde ich in den Job eingearbeitet?

มีการสอนงานหรือไม่?

Will somebody help me to get familiarized with the job?

Sie bieten eine Teilzeitstelle an. Gibt es Aussichten auf eine Vollzeitstelle?

คุณเสนอตำแหน่งพาร์ทไทม์ ต่อไปฉันจะมีโอกาสในการทำงานเต็มเวลาหรือไม่?

You offer a part-time position. Are there any prospects for a full-time position?

.

Das Bewerbungsgespräch üben

Üben Sie das Gespräch mit einem Freund, am besten einem Muttersprachler, der ihre Fehler korrigieren kann. Auch vor dem Spiegel können Sie üben. So sehen Sie, wie Ihre Mimik und Gestik wirken.

Die Anreise planen

Nichts ist peinlicher, als wenn Sie gestresst oder zu spät zum Gespräch kommen, weil Sie die Firma nicht gefunden haben. Wenn die Firma in der Nähe Ihres Wohnorts liegt, können Sie vorher schon einmal vorbeifahren, sich die Parkplatzsituation ansehen und den Eingang suchen. Ansonsten gilt: Planen Sie für die Anreise einen Puffer ein. Ein Stau oder eine Zugverspätung sind schließlich immer möglich. Gehen Sie lieber noch ein paar
Minuten spazieren, oder trinken Sie einen Kaffee beim Bäcker an der Ecke, wenn Sie zu früh da sind. Und wenn sich die Verspätung trotz aller Planung nicht vermeiden lässt. Dann geben Sie der Firma unbedingt Bescheid, sobald sich die Verspätung abzeichnet. Außerdem: Kommen Sie auch nicht deutlich früher als vereinbart!

.

Die passende Kleidung

Ratgeber empfehlen: „Tragen Sie angemessene Kleidung.“ Aber was ist „angemessen“? Das hängt ganz von der Branche ab. Sicher kennen Sie den Dresscode Ihrer Branche selbst. Deshalb hier nur so viel: Entscheiden Sie schon ein paar Tage vor dem Termin, was Sie anziehen wollen. So bleibt noch genug Zeit, das Lieblingshemd zu waschen. Legen Sie die Kleidung am Abend vor dem Termin bereit. Für Frauen gilt: Weniger ist mehr! Parfüm, Make-up und Schmuck sollten dezent sein. Legen Sie außer der Kleidung auch alles andere bereit, was Sie zum Termin mitnehmen wollen, wie Kugelschreiber, Notizblock

.

Das Bewerbungsgespräch

Begrüßung und Gesprächsbeginn

Ein kompetenter Personalchef wird versuchen, Ihnen die Nervosität zu nehmen. Vielleicht fragt er Sie nach der Anreise (Haben Sie gut hergefunden?) oder bietet Ihnen etwas zu trinken an.

Beantworten Sie alle Fragen höflich und positiv. Bedanken Sie sich für die Einladung, und fragen Sie, ob Sie sich während des Gesprächs Notizen machen dürfen:

Deutsch

ไทย

English

Danke, dass Sie sich Zeit für mich nehmen.

ขอบคุณ ที่สละเวลาให้ฉัน

Thank you for taking time for me.

Ich freue mich, dass ich kommen durfte.

ฉันมีดีใจ ที่ได้ถูกเชิญให้มา

I am happy that I was allowed to come.

Stört es Sie, wenn ich mir zu unserem Gespräch ein paar Notizen mache?

เป็นอะไรไหม ถ้าฉันจดบันทึกเกี่ยวกับการสนทนาของเรา

Do you mind if I make a few notes about our conversation?

Ich würde mir gern etwas notieren, wenn das für Sie in Ordnung ist.

ฉันอยากจะจดบางอย่าง ถ้าคุณไม่รังเกียจ

I’d like to write something down if that’s okay with you.

.

Während des Gesprächs

Keine Panik! Nicht nur Sie bewerben sich. Auch die Firma bewirbt sich bei Ihnen!

Den besten Eindruck machen Sie, wenn es Ihnen gelingt, freundlich und entspannt zu wirken. Versuchen Sie, ein möglichst natürliches Gespräch mit dem Personalchef zu führen.

Überlassen Sie ihm die Führung, aber reagieren Sie nicht nur, sondern spielen Sie den Ball auch zurück. Sie müssen nicht auf die explizite Aufforderung für Fragen warten. Streuen Sie Ihre Fragen dann ein, wenn es passt. Damit zeigen Sie Interesse.

.

Am Ende des Gesprächs

Egal, wie das Gespräch gelaufen ist: Bleiben Sie bis zum Schluss freundlich, und bedanken Sie sich dafür, dass sich der Personalchef Zeit für Sie genommen hat. Wenn er nicht selbst ein Signal zu Ihren Chancen gibt, können Sie fragen:

Deutsch

ไทย

English

Bis wann kann ich mit einer Entscheidung rechnen?

คุณคาดว่า ฉัน จะได้รับคำตอบเมื่อไหร่

Until when can I expect a decision?

.

Wortschatz

Deutsch

ไทย

English

das A und O

สิ่งที่สำคัญที่สุด

the most important thing

die Fakten

ข้อเท็จจริง

facts

flüssig

ราบรื่น

smooth

herausfinden

ค้นหา

to find out

die Dienstleistung

บริการ

service

herunterleiern

พูดยังกะท่องจำมา

to recite the lines

hervorheben

เน้น

to highlight

thematisieren

เป็นหัวข้อ

to thematize

ansprechen

เอ่ยถึง

to bring up

der Personalchef

ผู้จัดการทรัพยากรมนุษย์

human ressource manager

zurückfragen

ถามกลับ

to ask back

protzen

พูดโอ้อวด

to show off

das Selbstbewusstsein

ความมั่นใจในตนเอง

self-confidence

die Bescheidenheit

ความถ่อมตัว

modesty

der Trick

เคล็ดลับ

trick

wiedergeben

ทำซ้ำ

to reproduce

relativieren

ทำให้เหมาะสม

to qualify

peinlich

น่าอาย

embarrassing

ansonsten

มิฉะนั้น

otherwise

der Puffer

ที่นี่: การเผื่อเวลา

here: extra time

sich nicht vermeiden lassen

ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้

cannot be avoided

sich abzeichnen

ปรากฎออกมา

to emerge

deutlich

ที่นี่: อย่างมาก

here: a lot

angemessen

เหมาะสม

appropriate

deshalb hier nur soviel

จึงขอบอกแค่นี้

therefore, only so much here

bereitlegen

เตรียมไว้

to prepare

das Make-up

แต่งหน้า

make-up

der Notizblock

สมุดฉีกจดบันทึก

notepad

kompetent

มีความสามารถ

competently

die Nervosität nehmen

ขจัดความกังวลใจ

to take away the nervousness

herfinden

หาสถานที่

to find the place

die Führung überlassen

ปล่อยให้คนอื่นนำ

to leave the lead

den Ball zurückspielen

ที่นี่: ตอบและถาม

here: answer and ask questions

einstreuen

โปรย

to intersperse

laufen

ที่นี่: พัฒนาไปในทิศ

here: to develope, go

.

Übung.

ผู้เขียน:

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s