Grammatik deklination dativ

ในกรณีกรรมรอง (Dativ Fall) คำนามหน้านาม (Artikel) คำสรรพนาม (Pronomen) คำคุณศัพท์ (Adjektive) และคำนาม (Nomen) จะถูกเปลี่ยนแปลง กรณีกรรมรองเราจะนำใช้ เมื่อในประโยคที่มีมากกว่าหนึ่งกรรม นอกจากนี้ยังใช้ควบคู่กับคำกริยา (Verben) และคำบุพบท (Präpositionen) บางคำ อ่านเพิ่มเติม “Dativ”

Dativ

Plural

พหูพจน์ในเยอรมันอาจต้องเติ่ม  -n/ -en, -e, -r/ -er, -s หรือไม่เปลียนก็เป็นได้ ด้านล่างนี้ เป็นการพยายามสรุปกฎในการสร้างพหูพจน์ แต่มันมีข้อยกเว้นเป็นจำนวนมากน่ะค่ะ ท่องจำคำศัพท์ใหม่พร้อมพหูพจน์จะดีที่สุด อ่านเพิ่มเติม “Plural”

Plural

A Genus 1

คำนาม (Nomen) ในภาษาเยอรมันมี (Genus) ในพจนานุกรมมักจะเป็นตัวย่อ เช่น m (maskulin = เพศชาย), f (feminin = เพศหญิงและ n (neutral = เพศกลาง) เราไม่สามารถดูจากคำนามได้ว่า คำนามนั้นเป็นเพศชาย เพศหญิง หรือเพศกลาง มันจึงดีที่สุดที่จะท่องคำศัพท์พร้อมกับคำหน้านาม

อ่านเพิ่มเติม “Genus”

Genus

ในกรณีกรรมตรง (Akkusativ Fall) คำนามหน้านามเพศชาย (maskulin Artikel) คำนามเพศชาย (maskulin Nomen)  คำคุณศัพท์ (Adjektive) และคำสรรพนาม (Pronomen) จะถูกผัน กรณีกรรมตรงเราจะนำใช้ เมื่อในประโยคมีประธานและกรรม นอกจากนี้ยังใช้ควบคู่กับคำกริยา (Verben) และคำบุพบท (Präpositionen) บางคำ

Grammatik deklination akkusativ

อ่านเพิ่มเติม “Akkusativ”

Akkusativ

Posted in Niveau A1

Schritt plus Lektion 8

Ich kann jetzt…

Berufe benennen und erfragen

บอกและถามอาชีพ

persönliche Informationen über Vergangenheit und Gegenwart austauschen

แลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวในปัจจุบันกาลและอดีตกาล

von Ereignissen und Aktivitäten in der Vergangenheit berichten

รายงานเหตุการณ์และกิจกรรมในอดีตกาล

Stellenanzeigen

โฆษณารับสมัครงาน

am Telefon Informationen zu einem Stellenangebot erfragen

ขอข้อมูลเกี่ยวกับงานทางโทรศัพท์

ein Stellengesuch schreiben

เขียนข้อความโฆษณาหางาน

อ่านเพิ่มเติม “Schritt plus Lektion 8”

Posted in Niveau A1

Schritt plus Lektion 4

Ich kann jetzt…

nach einem Ort fragen und nennen ถามและบอกตำแหนงของสิ่งของ
eine Wohnung/ein Haus beschreiben อธิบายหน้าตาของอพาร์ทเมนต์ และบ้าน
Möbel und Elektrogeräte benennen ชื่อของเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้า
Gefallen/Missfallen ausdrücken บอกความชอบ และความไม่ชอบ
Zahlen: 100 –1.000.000 เบอร์: 100 -1000000
Farben benennen เรียกสีต่างๆ
Wohnungsanzeigen und Kleinanzeigen verstehen เข้าใจโฆษณา
am Telefon Auskünfte erfragen ถามรายละเอียดทางโทรศัพท์

อ่านเพิ่มเติม “Schritt plus Lektion 4”

Posted in Niveau A1

Schritt plus Lektion 3

Ich kann jetzt…

Lebensmittel benennen ชื่ออาหาร
Dinge benennen ชื่อสิ่งของ
Preise und Mengen benennen บอกราคาและปริมาณ
Zahlen: 21–100 เบอร์: 21-100
Preise, Gewichte und Maßeinheiten beim Einkaufen ราคา น้ำหนัก และขนาด เมื่อไปช้อปปิ้ง

อ่านเพิ่มเติม “Schritt plus Lektion 3”

Posted in Niveau A1

บทที่ 2.2 Singular und Plural – เอกพจน์และพหูพจน์

การสร้างพหูพจน์ของคำนามในภาษาอังกฤษง่าย เพียงแค่เติ่ม -s หรือ es ก็สมบูรณ์ แต่ในภาษาเยอรมันซับซ้อนกว่านี้เยอะ แต่ไม่ต้องตกใจ เพราะคุณสามารถ ก) จดจำพหูพจน์ของคำนาม หรือ ข) สร้างพหูพจน์ตามหลักเกณฑ์ 5 กลุ่มหลักของคำนาม ทางที่ดีคุณเรียนทั้งสองอย่าง

.

รองมาดูคำนามที่เราเรียนไปใน บทที่ 2.1

Unbestimmter Artikel Bestimmter Artikel
Singular Plural Singular Plural
Ein Zug Züge Der Zug Die Züge
Eine Stadt Städte Die Stadt Die Städte
Ein Haus Häuser Das Haus Die Häuser
Ein Bus Busse Der Bus Die Busse
Ein Auto Autos Das Auto Die Autos
Eine Kirche Kirchen Die Kirche Die Kirchen

.

Wo hören Sie Wörter im Plural?

.

5 กลุ่มหลักของการสร้างพหูพจน์ของคำนามมีดังนี้

Singular Plural
เพิ่ม -e Platz, Zug, Stadt, Berg Plätz e, Züg e, Städt e, Berg e
เติ่ม er Haus, Dorf, Kind Häus er, Dörf er, Kind er
เติ่ม – n, en Kirche, Straße Kirch en, Strass en
เติ่ม s Auto, Restaurant, Hotel Auto s, Restaurant s, Hotel s
ไม่เปลี่ยน Lastwagen, Computer Lastwagen, Computer

แต่ที่ไม่ได้คำนามทั้งหมดในภาษาเยอรมันจะครอบคลุมในกลุ่ม 5 กลุ่มนี้
หมายเหตุ พหูพจน์ของคำนามส่วนใหญ่จะถูกสร้างขึ้นโดยการเพิ่ม-eตอนจบ เพศชายและเพศเมียมี umlaut ในขณะที่คำนามเพศกลางไม่มี

คำนามบางคำไม่มีพหูพจน์ เช่น der Zucker, der Tee, der Kaffee, der Wein, die Milch, die Butter, das Obst, das Gemüse, das Fleisch

คำนามบางคำไม่มีเอกพจน์ เช่น die Leute die Eltern, die Lebensmittel

.

หลังจากคุณได้เรียนรู้ การแปรพหูพจน์ของคำนามในภาษาเยอรมัน แล้ว ลองทดสอบตัวเองโดยทำแบบฝึกหัดด้านล่าง

Übungsblatt 2.2

Test 2.2 Singular und Plural