Relativsatz 1

คำสรรพนามสัมพัทธ์มักใช้เพื่อจุดประสงค์ในโวหาร ช่วยขจัดความซ้ำซ้อน (ของคำนาม) และเชื่อมต่อความคิดได้อย่างราบรื่นยิ่งขึ้น

อ่านเพิ่มเติม “Relativpronomen”

Relativpronomen