Posted in Niveau B2

Die Götterwelt der Wikinger

ประมวลเรื่องปรัมปราสแกนดิเนเวียเป็นเป็นส่วนหนึ่งของศาสนาเก่าแก่ของชาวนอร์ส ซึ่งเป็นความเชื่อพหุเทวนิยม และยังคงเล่าสืบเนื่องกันมา แม้ภายหลังชาวสแกนดิเนเวียหันมานับถือศาสนาคริสต์ก็ตาม

บทนี้เหมาะสำหรับเรียนรู้คำศัพท์เยอรมันเกี่ยวกับเทคโนโลยี อ่านเพิ่มเติม “Die Götterwelt der Wikinger”

Posted in Niveau B2

Das digitale Buch

ในปัจจุบันนี้นวนิยายไม่ถูกตีพิมพ์ลงกระดาษแล้ว หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) กำลังมีความนิยมมากขึ้น อาจเป็นเพราะว่าราคาถูกกว่าหนังสือคลาสสิก และส่วนใหญ่เบากว่าด้วย แต่สื่อข้อมูลดิจิทัลที่สามารถอ่านได้ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์พกพานี้สามารถแทนที่หนังสือแบบเดิมได้หรือไม่?

บทนี้เหมาะสำหรับเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับสิ่งตีพิมพ์

อ่านเพิ่มเติม “Das digitale Buch”